Naše služby

 

Broušení a frézování

používáme k úpravě starých, zvětralých rovinných betonových  povrchů, k zdrsňování nových betonů, srovnávání nerovností, odstraňování nečistot pro následnou aplikaci nášlapných vrstev

Lité teraco tl.25-30 mm

nášlapná vrstva z litého teraca je konstrukce vytvořena z kamenných drtí a pojiva na betonovém podkladu

Provádění teraca

provádíme teraco lité, klasické, vymývané, pendlované na fasádě.

Dodávka a montáž teracových stupňů / L profilů, dělených schodů /

schodiště z teracových stupňů spolu se stejněvyvzorováni podlahami, podestami a sokly vytváří čistý, stavebně architektonický prvek

Repase teracových schodů, ploch vč.doplnění

umíme obnovit stará schodiště, teracové plochy tak, že jsou nejen funkční, ale  stanou se ozdobou a chloubou opravovaných objektů. Po našem profesionálním zásahu jsou doplněny, přebroušeny, vyleštěny a napuštěny

Repase kamenných schodů a kamenných prvků

doporučujeme zachovat, případně obnovit původní kámen z důvodu nejen estetického, ale i funkčního. Při pravidelné údržbě vydrží generace

Rekonstrukce a opravy vchodů

opravujeme teracové venkovní vstupy a podesty, vč. protiskluzu u panelových a činžovních domů. Vstup do domu je záležitostí nejen estetickou, ale musí jejich uživatelům zaručit bezpečnost

Údržba ploch a stupňů

z důvodu co nejdelšího zachování pěkného vzhledu teracových ploch a stupňů, doporučujeme periodické údržby jednou za dva roky

Pemrlování teracových soklů

pemrlujeme /vyklepáváme/ kámen s cílem upravit povrch schodišť, soklů, obezdívek, podlah a teracových fasád.

Chemické čištění

námi používané metody profesionální renovace, čištění a impregnace podlah provádíme prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných strojů  a profesionálních renomovaných čistících a impregnačních přípravků.
Jsme vyškoleni a certifikováni i v této činnosti.

Podlahové stěrky Ardex, Basf na bázi prykyřic

doporučujeme tyto stěrky tam, kde je velké zatížení podlahy. Vyznačují se velmi dobrými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi.Roznášejí zatížení podlahy do podkladních vrstev, dále zlepšují otěruvzornost, mají chemickou  odolnost vůči ropným produktům, kyselinám, louhům, solím atd.

Nátěry podlah Sika, Sadurit

vysoce elastický povlak, překlenující trhliny, určený na beton a cementové podklady Doporučujeme do nemocnic, prodejních a výstavních prostor, vstupních hal
Jde o podlahy s lehkým nebo středním namáháním.

Systém PanDomo firmy Ardex

Floor/ na podlahy/ -bezešvá a bezespará plocha podlahy na cementové bázi uspokojí náročnější zákazníky pro svou eleganci, exkluzivitu a vysokou odolností vůči opotřebení.

Wall /na stěny/- speciální dekorační omítka splňující podmínky pro nové možnosti architektonických koncepcí a vysokou odolností vůči opotřebení.
Jsme zaškoleni na používání těchto systémů a vlastníme certifikaci.

Povrchová úprava sloupů v prostorách restaurace McDonald´s - FORUM NOVÁ
KAROLINA Ostrava, realizace jaro 2012