Dodávka a montáž teracových stupňů.

Schodiště z teracových stupňů spolu se stejně vyvzorovanými podlahami, podestami a sokly vytváří čistý, stavebně architektonický prvek.


Teracový stupeň, Tekel, s.r.o.Schodišťový teracový stupeň  je prefabrikovaný betonový výrobek z vyztuženého betonu s charakteristickou pevností betonu v tlaku min. 45 MPa. Lícová plocha - určená jako viditelná při používání je broušená s dekorativními vzory, které se dosahují různými skladbami cementů, kameniva a barevných pigmentů.
Teracové stupně jsou určeny k budování schodišť v interiérech a exteriérech, nejsou vhodné pro použití v chemicky agresivním prostředí. Celková vhodnost použití se doporučuje konzultovat s výrobcem a projektantem stavby. Odolnost stupňů proti skluzu je možné zvýšit nalepením speciální protiskluzové pásky, vytryskáním protiskluzového pásu nebo aplikací gumového profilu.

Teracové stupně se ukládají do konstrukce podle doporučení výrobce a projektu stavby. Stupně se standardně vyrábějí s otvory pro ukotvení zábradlí na jeho obou stranách. Po položení stupňů doporučujeme teracové plochy chemicky ošetřit podle doporučení výrobce. Následným ošetřením dojde k uzavření povrchu stupňů, které vede ke zjednodušení údržby, jejich dekorativnímu zvýraznění a zvýšení trvanlivosti.

Kontaktní informace

TEKEL, s.r.o.

Opavská 6233/20A 

708 00 Ostrava - Poruba

IČ: 48391891

DIČ: CZ48391891

+420 731 133 000, +420 731 133 001

kunc@tekel.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku /Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 5935/ dne 11.5.1993. Jednatelem společnosti je p. Josef Kunc, který vede firmu nepřetržitě po dobu již 20-ti let.